Etnosoi!-seminaari: Naiset, Musiikki Ja Maailma

Etnosoi!-seminaari: Naiset, Musiikki Ja Maailma
La 13.11. klo 11-16 Helsingin keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4
vapaa pääsy

Oodissa järjestettävän Etnosoi!-seminaarin keskiössä ovat naismuusikot, transkulttuurinen yhteistyö sekä raja-aitojen ylitys. Seminaari koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joiden välissä pidetään tauko. Puheen lomassa kuullaan musiikkia sekä äänite- että live-muodossa.

Ensimmäisessä osuudessa keskitytään Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alkupuolella valtavan suosion saavuttaneeseen haitaristi Viola Turpeiseen. Musiikin historian tutkija Saijaleena Rantanen pohjustaa aihetta “Ylös naiset!" – Suomalaistaustaiset työläisnaiset ja musiikki Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alussa” -esitelmällään ja Riitta Kossi ja Päivi Takala esittelevät materiaalia, jota he ovat keränneet usean vuoden ajan Viola Turpeista käsittelevään dokumenttielokuvaan.

Seminaarin toisessa osiossa käsitellään kansainvälistä "World Wide Women – Naismuusikot rajojen ylittäjinä ja tulevaisuuden rakentajina" -hanketta, jonka työryhmä esittäytyy nyt ensimmäisen kerran. Hanketta ja sen projekteja seminaarissa esittelevät tutkijatohtori Elina Seye, musiikkitieteen jatko-opiskelija Ying-Hsien Chen, huilisti-laulaja Jenni Hanikka, kanteletaiteilija ja laulaja-lauluntekijä Marjo Smolander, tutkija-muusikko Siboné Oroza, kuvataiteilija Antti Nordin sekä tutkija Nina Öhman.

 Seminaarin aikataulu tarkentuu lokakuussa. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille seminaarin mistä tahansa esitelmistä kiinnostuneille. Tapahtuma toteutetaan suomen kielellä Ying-Hsien Chenin englanninkielistä Japanese kantele -esitelmää lukuun ottamatta.

OHJELMA:

KLO 11-13 SEMINAARIN ENSIMMÄINEN OSIO

Saijaleena Rantanen: Ylös naiset!" – Suomalaistaustaiset työläisnaiset ja musiikki Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alussa (30 min)
Naiset olivat aktiivisia suomalaissiirtolaisten keskuudessa käynnistyneessä työväenliikkeessä Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alkupuolella. He perustivat omia seurojaan ja vaikuttivat kulttuuritoiminnassa. Lisäksi työläisnaiset kirjoittivat lauluja ja heistä myös kirjoitettiin lauluja. Musiikin historian tutkija, Tutkimusyhdistys Suoni ry:n perustajajäsen ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian lehtori Saijaleena Rantanen käsittelee näitä kyseisiä lauluja, jotka antavat poikkeuksellisen mahdollisuuden tarkastella siirtolaisnaisten toimintaa ruohonjuuritasolla sekä porautua syvemmin heidän kokemuksiinsa uudessa kotimaassa.

Päivi Takala & Riitta Kossi: Viola Turpeinen (45min)
Muusikko Riitta Kossi ja muusikko-dokumentaristi Päivi Takala ovat keränneet materiaalia Viola Turpeista käsittelevään dokumenttielokuvaan useamman vuoden ajan. Seminaarissa he esittelevät Viola Turpeisen elämää ja tuotantoa kuvien, sanojen ja musiikin voimalla. Riitta Kossi esittelee Violaa harmonikansoittajan näkökulmasta tarjoten myös live-musiikkinäytteitä, Päivi Takala puolestaan Violan elämäntarinaa dokumenttielokuvaohjaajan kannalta. Viola Turpeisen tarinan voi kertoa monesta lähtökohdasta. Voidaan tarkastella nuorta aloittelevaa naismuusikkoa, loistavaa hanuristia tai vaikkapa amerikansuomalaista yhteisönsä parissa. Minkälaista oli olla nuori naismuusikko 1900-luvun alkupuolen Yhdysvalloissa? Kuinka Viola toimi amerikansuomalaisen yhteisönsä tunteiden tulkkina?

(TAUKO 30 MIN)

KLO 13.30-15.30 SEMINAARIN TOINEN OSIO: WORLD WIDE WOMEN - NAISMUUSIKOT RAJOJEN YLITTÄJINÄ JA TULEVAISUUDEN RAKENTAJINA (WWW)

WWW on tiedettä ja taidetta yhdistävä hanke, joka tutkii ja tukee naisten toimijuutta omissa yhteisöissään ja globaalisti verkostoituneessa musiikkielämässä keskittyen erityisesti kulttuurirajat yrittäviin musiikki-ilmiöihin ja ylirajaiseen yhteistyöhön. Työryhmän johtaja, tutkijatohtori Elina Seye kertoo hankkeesta, sen lähtökohdista ja tulevaisuuden suunnitelmista, jonka jälkeen työryhmän jäsenet kertovat kukin omista projekteistaan.

Elina Seye: World Wide Women –hanke, lähtökohdat ja suunnitelmat
Elina Seye on etnomusikologi, musiikin- ja tanssintutkija, joka toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa. Hän on WWW-hankkeen vastuullinen johtaja ja mukana tutkijana hankkeeseen kuuluvassa All Female Orchestra -projektissa.

Ying-Hsien Chen: Japanese kantele
Taiwanista kotoisin oleva musiikkitieteen jatko-opiskelija Ying-Hsien Chen (Helsingin yliopisto) tutkii väitöskirjassaan kanteleen omaksumista Japanissa. Hänen esitelmänsä käsittelee sitä, mikä kanteleessa kiinnostaa japanilaisia ja miten japanilaiset soittajat tulkitsevat uudelleen suomalaista kantelemusiikkia. Esitelmä on englanniksi.

Jenni Hanikka: Kokemuksia pohjoismais-malilaisesta yhteistyöstä
Huilisti-laulaja Jenni Hanikka puhuu vuosia jatkuneesta yhteistyöstään malilaisten muusikoiden kanssa sekä siitä, miten hän sai idean koota naisista koostuvan tanskalais-suomalais-malilaisen A Fo! -yhtyeen ja millaiseksi yhtyeen yhteistyö on sittemmin muotoutunut.

Marjo Smolander: Duo-yhteistyö senegalilaisen räppitaiteilija Eve Crazyn kanssa
Kanteletaiteilija ja laulaja-lauluntekijä Marjo Smolander kertoo duo-yhteistyöstään senegalilaisen rap-artisti Awa Sanén eli Eve Crazyn kanssa. Monet duon kappaleista tukeutuvat muusikoita yhdistäviin kokemuksiin naisiin kohdistuvista odotuksista ja epäkohdista.

Siboné Oroza & Antti Nordin: Dokumenttielokuva Bolivian cholita -esiintyjistä
Tutkija-muusikko Siboné Oroza (jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa) ja kuvataiteilija Antti Nordin esittelevät bolivialaisia cholita-esiintyjiä käsittelevän dokumenttielokuvansa "When I'm on Stage, I Rule": Cholita Futurism in Cochabamba, Bolivia. Elokuva sai alkunsa Orozan väitöskirjatutkimuksesta, joka käsittelee alkuperäiskansaan kuuluvien cholitojen tapoja hyödyntää musiikkia ja tanssia voiman lähteinä.

Nina Öhman: Mikä yhdistää naismuusikkoja eri puolilla maailmaa? (Kommenttipuheenvuoro)
Tutkija Nina Öhman, PhD (Helsingin yliopisto) esittää lopuksi kommenttipuheenvuoron tarkastellen naismuusikoiden asemaa ja toimijuutta sekä edellä kuultujen esitelmien pohjalta, että omasta tutkimuksestaan käsin. Tämä kommenttipuheenvuoro toimii samalla keskustelunavauksena ja kutsuu myös yleisöä pohtimaan, mikä yhdistää naismuusikkoja eri puolilla maailmaa.